Butir-Butir Peribadi Anda


Untuk mendaftar sebagai ahli Alumni D'5 anda perlu menghantarkan butir-butir peribadi seperti berikut ke alamat email : alumni_d5@yahoo.com

CONTOH

Butir-Butir Peribadi

Nama : Zaitun Binti Mohd Ali
No Ic : 900508-02-7893
Alamat : 25-1b jalan 6/8
Pandan Perdana,
55300, KL
No Tel : 012-8976534

Kelas : 4A1, 5A1
Sesi : 2007/2008
Cita-cita : Pensyarah

Maklumat Pegajian : Universiti Malaya
Program : Ijazah sarjana Muda sains kepujian Fizik.

Pekerjaan : (jika ada/tidak menyambung pengajin)
Tempat berkerja:
Sektor pekerjaan : (kerajaan/swasta)

*hantarkan dengan sekeping gambar.
gambar anda hendaklah berpakaian sopan dan mempunyai ciri-ciri sahsiah diri yang terpuji.